Οι δράσεις του Planets In Your Hand

Planets In Your Hand

Η διαδραστική έκθεση «Planets in your hand» καλεί όλους τους επισκέπτες της να αγγίξουν τους πλανήτες και να ταξιδέψουν νοητά στο Ηλιακό μας Σύστημα. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά των πλανητικών επιφανειών, καθώς επίσης και με τις ατμοσφαιρικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, τη θερμοκρασία και τον άνεμο. Μέσα από την έκθεση αυτή δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε άτομα με περιορισμούς στην όραση, να «δουν», να μάθουν και να αντιληφθούν δια της αφής και της όρασης τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλανήτη.

2019-09-17T16:52:39+00:00Σεπτέμβριος 17th, 2019|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok