Οι δράσεις του 5ου ΕΚ Ανατολικής Αττικής

BabySpyMonitor – Έξυπνη συσκευή παρακολούθησης παιδικού δωματίου

H ομάδα ρομποτικής ASTRAX TEAM του 5ου Εργαστηριακού Κέντρου Ανατολικής Αττικής, αποτελούμενη από μαθητές του τομέα Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, δημιούργησε το έργο το οποίο διακρίθηκε στον «1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών».

Σκοπός της συσκευής είναι να καταγράφονται διάφορες μετρήσεις από το παιδικό δωμάτιο και να ειδοποιείται ο γονέας μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή μέσω web εφαρμογής. Οι λειτουργίες της συσκευής είναι:

  • Καταγραφή της θερμοκρασίας και της υγρασίας του χώρου ώστε ο γονέας να ειδοποιείται και να θέτει σε λειτουργία (χειροκίνητα) το σύστημα ψύξης ή θέρμανσης του δωματίου όταν οι μετρήσεις είναι εκτός ορίων.

  • Μετάδοση εικόνας συνεχούς ροής για απομακρυσμένο έλεγχο της κινητικότητας του χώρου.

Οι λειτουργίες που έχει στη διάθεσή του ο γονέας απομακρυσμένα είναι:

  • Αναπαραγωγή νανουρίσματος

  • Ενεργοποίηση λαμπτήρα νυκτός

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε το Raspberry Pi 3, αισθητήρες και υλικό διασύνδεσης ενώ ο προγραμματισμός του έργου έγινε με τη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Τα σχέδια του υλικού, βίντεο, λογισμικό, οδηγίες και πλήρης τεκμηρίωση διατίθενται ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα αναπαραγάγει, να τα βελτιώσει και να τα επαναχρησιμοποιήσει.

Την ASTRAX TEAM αποτελούν οι μαθητές:

  • Παναγιώτης Γιοβάνος

  • Ματέους Κβάντρανς Βαλέντι

  • Λάμπρος Καλαμίδας

που υλοποίησαν την κατασκευή υπό την επίβλεψη των καθηγητών, κου Ιωάννη Τσιμπινού και κας Βασιλικής Φακάρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

2019-09-23T12:43:05+00:00Σεπτέμβριος 20th, 2019|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok