Δράσεις του ΕΛΚΕΘΕ στη Βραδιά του Ερευνητή

  • Παρουσίαση στο ευρύ κοινό του προγράμματος  παρακολούθησης και εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των υδάτων της χώρας. (πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΟΠΥ)

  • Δράσεις ερευνητικών προγραμμάτων για την προστασία των θαλασσών από τα πλαστικά (CLAIM και MELTEMI) και τη αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών όπως ακόμα και δράσεις για την εύρεση πλαστικών σε θαλάσσια ζώα και οργανισμούς (προγράμματα MEDSEALITTER, INDICITII, PLASTICBUSTERSMPAS)

  • Παρουσίαση μέσω video των υποβρύχιων δράσεων του ΕΛΚΕΘΕ στο κοινό

  • Επίδειξη μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων (αλατότητα, θερμοκρασία κ.α.) καθώς και επίδειξη κινητών μονάδων που ενσωματώνουν τέτοιους αισθητήρες.

  • Επίδειξη καταγραφικών οργάνων που μετρούν τη θαλάσσια ραδιενέργεια, τον ήχο στη θάλασσα και τους σεισμούς.

  • Επίδειξη του συστήματος παρακολούθησης των θαλασσών «Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

  • Δράσεις ερευνητικών προγραμμάτων από νέους ερευνητές (όπως το πρόγραμμα ANAVALOS)

  • Παιχνίδια εκπαιδευτικού περιεχομένου με εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

2019-09-19T12:16:55+00:00Σεπτέμβριος 19th, 2018|Uncategorized|
This website uses cookies and third party services. Ok