Οι δράσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Βραδιά του Ερευνητή

  • Εργαλεία Πρόγνωσης Ηλιακών Καταιγίδων του Εθνικού 
    Αστεροσκοπείου Αθηνών

Οι ηλιακές καταιγίδες δημιουργούνται από ισχυρά ηλιακά εκρηκτικά
γεγονότα όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας
όπου ηλιακά ενεργητικά σωματίδια επιταχύνονται σε ένα πλήθος ενεργειών
που κυμαίνεται από λίγα MeV (106 eV) μέχρι και λίγα GeV (109 eV) .

Τα ενεργητικά αυτά σωματίδια είναι κυρίως πρωτόνια και μετά από την
απελευθέρωσή τους από τον ήλιο, καλύπτουν μια μεγάλη έκταση του
γεωδιάστηματος με αποτέλεσμα να φτάνουν στη Γη καθώς και σε άλλους
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Τα σωματίδια αυτά επηρεάζουν τόσο τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια
διαπλανητικών ταξιδιών (human spaceflight) και πτήσεων (air travel risk)
όσο και τα τεχνολογικά μας συστήματα (satellite malfunction).

Στο ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ έχουν αναπτυχθεί εργαλεία πρόγνωσης ηλιακών
καταιγίδων (FORSPEF tool, ASPECS tool) τα οποία παρέχουν αδιαλείπτως
κρίσιμη πληροφορία σχετικά με το χρόνο έναρξης, την προβλεπόμενη μέγιστη
ροή σε κάθε ενέργεια και την αναμενόμενη διάρκεια αυτών.

Στη δράση αυτή θα παρουσιαστούν οι επιδράσεις των ηλιακών καταιγίδων
καθώς και οι δυνατότητες των εργαλείων πρόγνωσης του ΙΑΑΔΕΤ

  • Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) – Δημιούργησε ένα τσουνάμι

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2010 και λειτουργεί εντός του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ-ΓΙ). Από το 2012 ξεκίνησε την επιχειρησιακή του λειτουργία, ενώ ενεργεί ως πιστοποιημένος Πάροχος Υπηρεσιών Τσουνάμι (Tsunami Service Provider-TSP) στο πλαίσιο του Συστήματος Προειδοποίησης για Τσουνάμι στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τις γειτονικές θάλασσες (NEAMTWS) της Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission-IOC/UNESCO). Το ΕΚΠΤ θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει για την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο από τσουνάμι. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελείται από: δεξαμενή προσομοίωσης τσουνάμι, διαδραστικό κουίζ, ενημερωτικά βίντεο έντυπο πληροφοριακό υλικό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τσουνάμι, ένα επικίνδυνο, αλλά όχι τόσο διαδεδομένο και συχνό φυσικό φαινόμενο και για τις δράσεις του ΕΚΠΤ προς την κατεύθυνση της μείωση των πιθανών επιπτώσεων του. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους τσουνάμι, μέσω της δεξαμενής προσομοίωσης που έχει κατασκευαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  • European Solar Telescope (Το Ευρωπαϊκό Ηλιακό Τηλεσκόπιο)

Συμμετοχή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην προκατασκευαστική φάση του Ευρωπαϊκού Ηλιακού Τηλεσκοπίου

Το Ευρωπαϊκό Ηλιακό Τηλεσκόπιο (European Solar Telescope) είναι ένα καινοτόμο τηλεσκόπιο ανοίγματος 4 μέτρων που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να μελετήσει το πιο κοντινό μας αστέρι, τον Ήλιο, με μία χωρίς προηγούμενο χρονική και χωρική ανάλυση. Εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα όργανα, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη μαγνητική σύζευξη της ηλιακής ατμόσφαιρας. Το τηλεσκόπιο αυτό θα εγκατασταθεί στα Κανάρια Νησιά (Ισπανία) για να επωφεληθούν οι επιστήμονες από τις μοναδικές συνθήκες παρατήρησης. Η έναρξη της λειτουργίας του προγραμματίζεται για το 2027. Η κατασκευή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ηλιακού Τηλεσκοπίου αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ηλιακά Τηλεσκόπια (European Association for Solar Telescopes), η οποία ιδρύθηκε το 2006. Η Ένωση αυτή αποτελείται σήμερα από ηλιακούς φυσικούς από 17 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μέλος της έγινε πρόσφατα και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

  • Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία

Δρ. Ιωάννης Καλογεράς & Δρ. Νικόλαος Μελής

Η σύζευξη ερευνητικών μεθόδων και θεωρητικών παραδοχών από τη Σεισμολογία, δημιουργεί νέες προοπτικές για την επιστήμη της Εκπαιδευτικής Σεισμολογίας. Η ενημέρωση παιδιών και ενηλίκων για το φαινόμενο του σεισμού μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης σκοπό έχει να αποτρέψει φαινόμενα πανικού και ακραίων ατομικών συμπεριφορών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους της πολιτείας στη διαχείριση των συνεπειών ενός σεισμού. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαθεματικές δράσεις έχει ως συνέπεια τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχική ενδυνάμωσή τους απέναντι στο φυσικό φαινόμενο του σεισμού και την κατάλληλη προετοιμασία τους για τη συνετή αντιμετώπιση των συνεπειών του, διασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και συνεργασία. Η μετάβαση από την Εκπαιδευτική Σεισμολογία στην Σεισμολογία των Πολιτών μέσα από την κατανόηση του φαινομένου, των μέτρων προστασίας και του τρόπου εργασίας των εξειδικευμένων επιστημόνων, προσφέρει στου επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τη δυνατότητα να συναξιολογήσουν την αποστολή παρατηρήσεων ή φωτογραφιών από τους κατοίκους μιας πόλης (είτε βρίσκονται στην πόλη είτε περιστασιακά σε άλλες περιοχές) για το πώς αισθάνθηκαν ένα σεισμό ή τις επιπτώσεις του σεισμού. Η σοβαρότητα αντιμετώπισης αυτής της διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προς την τοπική κοινωνία (πληροφόρηση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρύ κοινό).

Η εκλαΐκευση των σεισμολογικών εννοιών, η κατασκευή απλών μοντέλων που δείχνουν τη συμπεριφορά των εδαφών και των κατασκευών και η λειτουργία των σεισμογραφικών οργάνων παρουσιάζονται στη Βραδυά του Ερευνητή 2019.

  • Κέντρο Αριστείας BEYOND: Από την δορυφορική παρακολούθηση φυσικών καταστροφών …στο μαύρισμα!

Πώς οι δορυφόροι επηρεάζουν την καθημερινότητά μας; Στο Κέντρο Αριστείας BEYOND χρησιμοποιούμε δορυφορικά δεδομένα για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ.) αλλά τα χρησιμοποιούμε και για να μελετήσουμε πόση ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στην επιφάνεια της γης και πόσο αυτή μπορεί να μας επηρεάσει. Μπορείς να φανταστείς ότι μια επιστημονική ομάδα θα μπορεί να σε ενημερώνει για το δείκτη προστασίας του αντηλιακού σου κάθε ημέρα; Αυτά και άλλα πολλά σε περιμένουν στη Βραδιά του Ερευνητή 2019. Μαζί μας θα μάθεις να χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητά σου… Οι πολύχρωμοι χάρτες και τα κίτρινα-κόκκινα pixel σε μια οθόνη κρύβουν μια πολύτιμη πληροφορία για εσένα!

  • Το δίκτυο μαγνητομέτρων ENIGMA

Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) λειτουργεί σήμερα το δίκτυο γεωμαγνητικών σταθμών ENIGMA (HellENIc GeoMagnetic Array), που αποτελείται από 4 επίγειους σταθμούς μαγνητομέτρων, στις περιοχές των Τρικάλων, της Αττικής, της Λακωνίας και του Λασιθίου. Τα επίγεια μαγνητόμετρα αποτελούν βασικές πειραματικές μονάδες μελέτης του Διαστημικού Καιρού, καθώς και των φυσικών φαινομένων που άπτονται της σύζευξης του Ήλιου και του εγγύς στη Γη ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, το οποίο μας προστατεύει από την ηλιακή δραστηριότητα. Στη συγκεκριμένη δράση θα παρουσιαστεί το δίκτυο, οι εφαρμογές και η χρησιμότητά του, συνοδεία επίδειξης ενδεικτικού οργάνου.

2019-08-23T16:33:51+00:00Σεπτέμβριος 20th, 2018|Uncategorized|
This website uses cookies and third party services. Ok