Οι Δράσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

  • Επικοινωνιακά & μετεωρολογικά βαρομετρικά χαμηλά

    Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξετάζει τα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν πρόσφατα τη χώρα μας.

2018-10-05T09:44:06+00:00Οκτώβριος 5th, 2018|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok