Οι Δράσεις των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν πρωτότυπες πειραματικές διατάξεις, θα ερμηνεύσουν με ευρηματικό τρόπο φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής, χρησιμοποιώντας έννοιες από τη σύγχρονη Επιστήμη. Θα δείξουν πειραματικές διατάξεις που συνδυάζουν την ιστορία της Επιστήμης με τη Σύγχρονη Τεχνολογία ή θα παρουσιάσουν καινοτόμες δράσεις. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν:

να πειραματιστείτε μαζί με τους μαθητές

  • στο πώς επηρεάζεται η ζωή των οστρακοειδών στους ωκεανούς από την υπέρμετρη έκλυση CO2 στην ατμόσφαιρα

  • με τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις και θα εκτρέψετε από την πορεία της μια φλέβα νερού ή τη φλόγα ενός κεριού

  • στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λεμόνια και να μάθετε πως θα ανάψετε ένα λαμπάκι με ροδέλες

  • στην παραγωγή μηχανικής ενέργειας από ηλεκτρική και την αρχή λειτουργίας του πρώτου «ανιχνευτή» καταιγίδας

να γνωρίσετε

  • οχήματα που κατασκεύασαν οι μαθητές και προγραμμάτισαν ώστε να επιτελούν διάφορες εργασίες όπως αποφυγή εμποδίων, line following

  • Το ρομπότ του νερού που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και εμπλουτίστηκε επιπλέον με κάμερα και αισθητήρες για να μετράει φωτεινότητα, πίεση και θερμοκρασία τηλεχειρισμός κ.λ.π.

  • Μια απλή κατασκευή με Arduino η οποία μετράει και καταγράφει τον χρόνο αντίδρασης που έχουν οι άνθρωποι σε οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα με σκοπό να συλλεχθούν δεδομένα και να ερευνήσουμε αν το είδος του ερεθίσματος, η ηλικία ή το φύλο επηρεάζουν τον χρόνο αντίδρασης. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν από τους επισκέπτες. Επίσης θα μελετηθεί πάλι με δεδομένα που θα συλλεχθούν με την χρήση της κατασκευής από τους επισκέπτες, αν η χρήση του κινητού επηρεάζει τον χρόνο αντίδρασης. Τα δεδομένα θα τα καταχωρούν οι μαθητές σε ειδικό πρόγραμμα Στατιστικής και θα παρουσιάζουν στους επισκέπτες τα αποτελέσματα της Στατιστικής μελέτης.

  • Το στερεοσκόπιο με τη χρήση απλών υλικών και των smartphones και tablets

  • Να μάθετε για τον καρκίνο από τους «μικρούς ερευνητές/γιατρούς»

2019-09-25T09:46:15+00:00Σεπτέμβριος 24th, 2019|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok