Οι δράσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδος- Pierce College

Ηλιακά Αυτοκίνητα

Ακαδημία Μηχανικής

Σκοπός της ακαδημίας Μηχανικής είναι η εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία σχεδίασης, κατασκευής και βελτίωσης ηλιακών αυτοκινήτων. Οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ρόλους, και να αναλάβουν ενεργό δράση στην εξέλιξη του μονοθέσιού τους, με σκοπό την συμμετοχή της ομάδας τους σε έναν αγώνα ηλιακών αυτοκινήτων μεταξύ των συμμετεχόντων ομάδων  του σχολείου.

2019-09-19T16:07:03+00:00Σεπτέμβριος 18th, 2019|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok