Πειράματα επίδειξης με θέμα χημικά φαινόμενα

Οι “FREE RADICALS”, η ομάδα πειραμάτων χημείας του 6ου ΓΕΛ Ν.Σμύρνης, με υπεύθυνο καθηγητή τον Σπύρο Λάη, παρουσιάζει ένα κομμάτι της δουλειάς της που παρακολουθεί την ύλη και τις μετατροπές της μέσα από χημικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις που άλλες είναι απλές, άλλες σταδιακές, άλλες ανταγωνιστικές, άλλες αντιδράσεις ρολογιού (clock reactions). Προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις σε αλλαγές χρωμάτων και να επαληθεύσει τον χαρακτηρισμό της χημείας σαν την επιστήμη του μετασχηματισμού της ύλης.

Όλα τα πειράματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν παιδιά, γιατί έχουν ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, αλλά η κατανόησή τους απαιτεί τουλάχιστον επίπεδο Γυμνασίου.

2018-09-10T15:04:37+00:00Σεπτέμβριος 8th, 2018|other-institutions|
This website uses cookies and third party services. Ok